Sjukvård
För mindre besvär,
besök sjukvården i informationsboden.
För akut sjukdom,
ring 112.
Om du mår dåligt och behöver hjälp söker du upp sjukvården, som finns i informationsboden mitt på festivalområdet. Här kan du få enkel hjälp i form av värktabletter och plåster och om du behöver mer omfattande hjälp ringer vi efter assistans. Det finns också möjlighet att vila kortare stunder inom området.