Tillbaka
37 år verksam i Svenshögen, Västra Götaland.

"Mina bilder har en stark koppling till shamanism och animismen. Bilderna utforskar en värld där allt har en ande, där naturen är besjälad. Jag använder mig av olika symboler, mystik, kraftdjur och processer som finns inom shamanskt arbete.
Naturen har så mycket att säga oss och den kommer med budskap. När vi väl tar det till oss att vi är naturen och öppnar upp oss för vad det innebär. Så kommer djuren, träden, havet, jorden att ge oss vägledning. Vi är ej avskurna från naturen även om vi arbetar hårt på att avskärma oss från naturen. Vi kan ej överleva utan naturen för vi är naturen. Den ger oss allt det vi behöver utan att kräva något tillbaka, den ger oss ovillkorlig kärlek. Luften vi andas, maten vi äter, vattnet vi dricker, materialet vi behöver, den oändliga skönheten. Naturen och alla de andar som lever där i kommunicerar med oss och bär på uråldrig kunskap och visdom.
Naturen och alla dess andar förtjänar vår respekt, vördnad, omvårdnad och ömhet.
De bilder jag skapar kommer utifrån kommunikation med de varelser som lever i vårt hem. Det är berättelser om kunskap, vägledning, kraft och tillhörighet."
Zion Ivarsson.
Tidigare utställningar:
Tidigare utställningar:
Orkanen-Malmö 2008
Orkanen-Malmö 2010
Rönnquist & Rönnquist-Malmö 2010
Ö. Förstadsg.19-Malmö 2010
Smak & Tanke-Malmö 2010
Borgen-Malmö 2011
No White Walls 43-Malmö, 2014
Wideröra-Svalöv 2016
Utbildning:
Bild och visuellt lärande Malmö högskola 2010-2015
Hemsida:
cirklar.net