Tillbaka
På Mossagården i augusti 2014 installeras TreeWell - en hållbar biologisk lösning för avloppsvatten. Och gårdens egna avlopps-oas skapas! Forskaren, vetenskapsmannnen och grundaren av ReVive - Stanislaw Lazarek - berättar mer om systemet som bygger på samarbete med mikroorganismer, bakterier, växtrötter och naturens kretslopp.