En föreläsning om evolutionär astrologi och human design. Båda systemen ger ett inblick i själens resa, meningen med sin nuvarande inkarnation, hur man utveklas under livets gång, vilka svårigheter man kan ha och hur man kan komma förbi dem och mycket mer. Man får lära sig om måncyklarnas påverkan på det kollektiva och om vad som händer i världen och vart vi är på väg i samhället. Föreläsningen är på engelska.
simonvorster.com
youtube.com/RaisingVibrations
facebook.com/EvoAstro

Simon och Jennifer kommer även att ge personliga läsningar på festivalens marknad. Det är en fördel om man har exakta klockslaget då man är född. Det går att beställa sina födelseuppgifter från regionarkivet t.ex. Skåne; journalarkiv@skane.se, 0771-86 66 00.