Hur låter depression? Vilken färg har ångest? Hur rör sig oro och vad händer när en känsla inte går över? Säg det - Sen gör det är ett nytt kulturprojekt som utmanar och utforskar normer kring vårt känsloliv och psykisk ohälsa med hjälp av kreativa medel. Kom in i tältet på festivalen så berättas mer! Projekt grundar sig i artisten Hanuttens konst och musik.

facebook.com/sagdetsengordet