Med rim och ramsor och glimten i ögat kastas vi över och trasslar in oss i den klassiska sagan om
Pomperipossa med den långa näsan och med publikens och småfåglarna i skogens hjälp lyckas
vi för det mesta att lura häxan och nysta oss fram till ett lyckligt slut. Detta tillsammans med Teater Trassel- två sjungande skådespelare!
teatertrassel.se
facebook.com/teatertrassel