Ensembler från estetiska programmet Musik på Latinskolan i Malmö spelar rock, pop och jazz. Ensemblerna presenterar både eget material och några utvalda covers under ledning av Tobias Samuelsson.
latinskolan.malmo.se
facebook.com/malmolatin