Tillbaka
Håkan Agnsäter började samla på affischer under sina turnéer med Solen Skiner - och han kommer att ställa ut ett urval av denna unika samling under Mossagårdsfestivalen, för första gången någonsin i Skåne! Affischerna tillverkades av aktivister, amatörer, entusiaster och konstnärer mellan åren 1967-1979  och är ett tidsdokument över 60- och 70-talets svenska kvinno-, miljö-, och politiska musikrörelse. Affischerna har tidigare publicerats i boken Affischerna 1967-1979 - från den svenska alternativrörelsen.
affischerna.se
sydsvenskan.se/proggens-plakat wikipedia.org/solenskiner