Hanna-Metta Olson målar i olja och egenproducerad äggoljetempera. Hennes fantasifulla och färgrika tavlor har på hennes många konstutställningar väckt glädje,  uppmärksamhet och förundran. Hanna-Metta har sedvanligt målat årets festivalansikte. 
Konstutställning i Mossabaren
med Hanna-Metta Olson.