Med inspiration från bilderna och texten i boken Hunden Rund planterar har Karin Holmström skrivit musik som gestaltar och levandegör innehållet. Det grävs, planteras, sjungs, spelas musikfrön och dansas! Barnen får på ett lustfyllt och musikaliskt sätt lära sig om vad som händer när man planterar ett frö. Hunden Rund, gitarren och klarinetten är med och det blir en upplevelse för alla sinnen!

rytmikarin.se