Capoeira har inslag av musik, sång, dans och filosofi och har sitt centrum i Salvador De Bahia i Brasilien. Capoeiran innehåller en konstant rörelse med slag och sparkar både på marken och i luften och också hjulningar och volter. Workshopen avslutas med en fartfylld uppvisning bl.a. med stjärnan César dos Santos Filho.
abadacapoeiramalmo.se
facebook.com/abadacapoeiramalmo