facebook.com/bellsfellsilent
soundcloud.com/bellsfellsilent

“Tystnaden som uppstår på torget efter att klockorna har klingat ut. Det mellanrum som uppstår innan livet återigen ska ta vid. Ungefär där befinner sig musiken: mellan det som varit och det som ska komma, mellan det inklingande och det utklingande.”  - Bells Fell Silent