simonlussi.se
facebook.com/simonlussi
bullerochbreja.se
Barnkäre Simon Lussi från det populära produktionsbolaget Buller & Breja bjuder upp till en härlig allsång! Med musik och instrument kommer Simon att sjunga och spela tillsammans med barnen! Det blir ett kärt återbesök av denna mångsidige musikpedagog som tidigare haft många olika programpunkter för barnen under Mossagårdsfestivalen!